Félag atvinnurekenda

 GAKKTU Í FÉLAGIÐ

Félag atvinnurekenda var stofnað 21. maí 1928 af 20 stórsöluverslunum, þá undir nafninu Félag íslenskra stórkaupmanna. Félagið er því rótgróið og með langa sögu.

Félag atvinnurekenda er samsett af um 180 félögum úr hinum ýmsu greinum atvinnulífsins sem starfa ýmist í inn- og útflutningi, heildsölu, smásölu og jafnvel framleiðslu.

Félag atvinnurekenda hefur haft það meginhlutverk að gæta hagsmuna félagsmanna gagnvart hinu opinbera og hafa áhrif á vöxt og viðgang vöxt og viðgang þeirra greina sem félagsmenn starfa í. Félagið sinnir þessu hlutverki m.a. með því að vera öflugur talsmaður í almennri umræðu, með umsögnum um lagafrumvörp og reglugerðir og einnig á fundum með fulltrúum ráðuneyta, þingmanna og stofnana hins opinbera.

Félag atvinnurekenda hefur lagt sig fram um að veita félagsmönnum fluga og vandaða lögfræðiþjónustu, hvort heldur á sviði vinnuréttarmála, tollamála eða annarra þeirra mála sem koma upp í starfsemi fyrirtækja.

Félag atvinnurekenda fer einnig með gerð kjarasamninga og semur við Verzlunarmannafélag Reykjavíkur, Landssamband íslenzkra verzlunarmanna, Rafiðnaðarsamband Íslands og Lyfjafræðingafélag Íslands. Félagið veitir félagsmönnum ókeypis lögfræðilega þjónustu um túlkun kjarasamninga og aðstoð í ágreiningsmálum er upp kunna að koma á vinnustað.

Félag atvinnurekenda heldur uppi öflugu fræðslustarfi og stendur fyrir fjölda námskeiða og fyrirlestra á ári hverju.

Félag atvinnurekenda miðlar viðskiptasamböndum og sinnir kynningarstarfi á erlendum mörkuðum. Félagið tekur þátt í erlendum vörusýningum og sér um móttöku erlendra viðskiptasendinefnda.

Félag atvinnurekenda hefur á starfstíð sinni komið að ýmsum átaksverkefnum m.a. byggingu þriggja heildsölumiðstöðva þ.á.m. er Sundaborgin, stofnun Verslunarbanka Íslands og Lífeyrissjóðs verslunarmanna. Nær okkur í sögunni má nefna stofnun Gripið og greitt hf., Nýju skoðunarstofuna hf. (nú hluti af Frumherja hf.) og Global Refund á Íslandi ehf.

Markmið FA

  • Efla hlutverk félagsins sem hagsmunagæsluaðila
  • Vera öflugur bakhjarl og málsvari félagsmanna á opinberum vettvangi
  • Veita félagsmönnum stuðning í formi lagalegrar aðstoðar og fræðslu um vinnumarkaðsmál og rekstur fyrirtækja
  • Vera virkur þátttakandi í opinberri umræðu um málefni fyrirtækja