Úr starfsemi ársins 2016

urStarfseminni-2016-920x425

Fréttir og fjölmiðlar

Námskeið í boði á vegum Félags atvinnurekenda árið 2016

Almannatengsl og markaðsmál
Leiðbeinandi: Ólafur Stephensen

Viðskiptafundir: Hjartað í fyrirtækinu
Leiðbeinandi: Sigríður Snævarr

Námskeið í stjórnsýslurétti
– samskipti stjórnvalda og fyrirtækja

Leiðbeinandi: Páll Rúnar Mikael Kristjánsson

Verkefnastýring
með OneNote og Outlook

Leiðbeinandi: Hermann Jónsson

Lengi býr að fyrstu gerð
– útlit og ímynd þjónustufyrirtækja

Leiðbeinandi: Margrét Reynisdóttir

Teymisvinna – Hvað þarf til
að teymi skili árangri?

Leiðbeinandi: Steinunn Stefánsdóttir

Nýjar víddir í stjórnun
Leiðbeinandi: Guðný Reimarsdóttir

Útstillingar og framsetning vöru
Leiðbeinandi: Margrét Ingólfsdóttir

Umsagnir um þingmál

Félag atvinnurekenda gaf umsagnir og gerði athugasemdir við fjölmörg þingmál árið 2016

– kynntu þér umsagnir FA

Ársskýrsla FA 2016

Félag atvinnurekenda lét fjölda málefna til sín taka í þágu félagsmanna sinna og stóð fyrir ýmsum viðburðum á árinu. Smelltu á fyrirsagnirnar hér á síðunni til að kynna þér málin betur.

Áfangasigrar í útboðsmálum

FA lét útboðsmál mikið til sín taka á árinu. Innan félagsins starfaði sérstakur útboðshópur, sem beindi sjónum sínum að lagaumhverfi opinberra innkaupa og framkvæmd opinberra stofnana á lögunum.

Lestu meira

Að hemja reglusetningargleðina

FA lét stefnu stjórnvalda um einfaldara regluverk atvinnulífsins til sín taka og benti á ýmsa hnökra og vankanta á framkvæmd hennar. Félagið lagði til að settar yrðu skýrari reglur … Lestu meira

Búvörusamningar í þágu heildarhagsmuna

FA stóð, ásamt fleiri samtökum, að tillögum um hvernig ríkið og Bændasamtökin gætu gert búvörusamninga sem tækju tillit til heildarhagsmunaLestu meira

Sanngjarnari fasteignagjöld fyrirtækja

Samfara gífurlegum hækkunum á fasteignamati, ekki síst á höfuðborgarsvæðinu, hafa fasteignagjöld fyrirtækja hækkað verulega. FA skoraði á sveitarfélögin að lækka álagningarprósentuna til að bregðast við þessu. Lestu meira

Baráttan fyrir lækkun matartolla

Félagið hélt áfram baráttu sinni fyrir lækkun tolla á innfluttri matvöru. Meðal annars var unnin skýrsla á vegum FA um það hvernig mætti farar aðrar leiðir til að úthluta tollkvótum fyrir búvörur en að bjóða þá upp. Útboðsleiðin stuðlar að verðhækkun á innfluttum búvörum … Lestu meira

Rekstrarumhverfi lyfjageirans

FA lét rekstrarumhverfi lyfjageirans talsvert til sín taka eins og undanfarin ár. Meðal annars fagnaði félagið því að farið var að tillögum þess hvað varðaði verulega einföldun á reglum um lyfjaauglýsingar er ný reglugerð var samþykkt. Lestu meira

Eru engin takmörk fyrir skattlagningu á áfengi?

Áfengi

FA gagnrýndi harðlega hækkun áfengisgjalda. Félagið spurði hvort engin takmörk væru fyrir hækkun skatta á áfengi og benti á að áfengisgjöld á Íslandi eru orðin þau langhæstu í Evrópu og líklega í heiminum öllum.  Lestu meira

Nýtt viðskiptaráð stofnað

Þriðja milliríkjaviðskiptaráðið, sem FA hýsir og rekur, bættist við á árinu. Íslensk-taílenska viðskiptaráðið var stofnað í september.

Lestu meira

Hamlað gegn ósanngjarnri samkeppni ríkisins við einkafyrirtæki

FA gerði sitt á árinu til að veita aðhald að ríkisfyrirtækjum, sem ástunda ósanngjarna samkeppni við einkafyrirtæki. Félagið benti meðal annars á gífurlegar hækkanir á verðskrá Íslandspósts … Lestu meira

Frambjóðendur spurðir út úr á kosningafundum FA

Félagið hélt þrjá kosningafundi með frambjóðendum fyrir Alþingiskosningarnar. Þar fengust áhugaverð svör, meðal annars um tolla á búvörur, einokun Mjólkursamsölunnar, verðmyndun í sjávarútvegi og regluverk atvinnulífsins. Lestu meira

Skapandi greinar og stjórnarkjör á aðalfundi FA

Ný stjórn var kjörin á aðalfundi FA í febrúar. Illugi Gunnarsson menntamálaráðherra var á meðal þeirra sem ávörpuðu opinn fund félagsins í tengslum við aðalfundinn, en þar var þemað framlag skapandi greina til verðmætasköpunar í atvinnulífinu.

Lestu meira

Aukin ánægja með starf FA

Þorri félagsmanna í Félagi atvinnurekenda er ánægður með starf félagsins, samkvæmt niðurstöðum árlegrar könnunar meðal félagsmanna, sem gerð var í janúar 2017. Samanlagt segjast 84% ánægð með starf félagsins í heild, samanborið við 76% í fyrra. Lesa meira

Sátt á vinnumarkaði með nýjum kjarasamningum

FA gerði nýja kjarasamninga við þrjá viðsemjendur í byrjun árs. Samningarnir voru í aðalatriðum í takt við samninga Samtaka atvinnulífsins og Alþýðusambandsins á grundvelli SALEK-samkomulagsins svokallaða. Lesa meira

Þrýst á ríkið að greiða fyrir samkeppni

FA hvatti stjórnvöld til að efla samkeppni á ýmsum sviðum, þar sem þau höfðu sýnt tómlæti og jafnvel látið úrskurði og tilmæli Samkeppniseftirlitsins sem vind um eyrun þjóta. Lesa meira

Ólöglegar innflutningshömlur á ferskvöru

Bæði EFTA-dómstóllinn og Héraðsdómur Reykjavíkur komust á árinu að þeirri niðurstöðu að bann við innflutningi á fersku, ófrosnu kjöti bryti í bága við EES-samninginn. Þá boðaði Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) að Ísland  … Lesa meira

Mikill áhugi á viðskiptum Íslands og Kína

Starf Íslensk-kínverska viðskiptaráðsins var líflegt að vanda. Ráðið tók á móti kínverskum viðskiptasendinefndum og efndi til ýmissa viðburða. Mikill áhugi er í báðum löndum á viðskiptum Íslands og Kína. Lesa meira

Áfangi í lækkun tryggingagjalds – en ekki gengið nógu langt

FA hefur undanfarin ár barist fyrir lækkun tryggingagjalds á fyrirtæki. Félagið fagnaði þeim áfanga sem náðist á árinu, er tryggingagjaldið var lækkað um hálft prósentustig, en benti á að enn væri langt í land … Lesa meira

Stjórnmálin greiði götu fyrirtækjanna

Félag atvinnurekenda skoraði á Alþingi og stjórnmálaflokkana í tvígang á árinu að setja hagsmuni atvinnulífsins í forgang í því pólitíska upplausnarástandi sem ríkti. Stjórn félagsins samþykkti ályktun í apríl þar sem þingið var hvatt til að ná samstöðu um mikilvæg mál … Lesa meira

Mismunun vegna gengislána

FA lét deilumál vegna gengislána áfram til sín taka. Félagið fór þess á leit við Fjármálaeftirlitið að það tæki til skoðunar meðferð Landsbankans á leiðréttingum til fyrirtækja vegna gengistryggðra lána. Þá benti félagið á að fyrirtæki ættu inni verulegar fjárhæðir  …  Lesa meira

Gleymast fyrirtækin í borgarskipulagi og framkvæmdum?

FA aðstoðaði aðildarfyrirtæki sín sem ýmist urðu fyrir því að nýtt skipulag í borgarhverfum gerði ekki ráð fyrir starfsemi þeirra eða að við gatnaframkvæmdir var ekki tekið tillit til hagsmuna fyrirtækja í nágrenninu. Lesa meira

Ólafur Ó. Johnson, framkvæmdastjóri Ó. Johnson & Kaaber

Rakel Sveinsdóttir, framkvæmdastjóri Hringbrautar og Spyr.is

Birgir Bjarnason, framkvæmdastjóri Íslensku umboðssölunnar og fráfarandi formaður FA

Rýmri reglur starfsmenntasjóðs

Reglur Starfsmenntastjóðs verslunarinnar voru einfaldaðar og rýmkaðar í byrjun árs til að ýta undir að fyrirtæki í FA og félagsmenn í VR/LÍV nýti sér styrki til námskeiðahalds og endur- og símenntunar. Lesa meira

Fjármögnun nýs Landspítala ekkert vandamál

FA hélt fjölsóttan fund um nýjan Landspítala, en margir af félagsmönnum FA eru birgjar spítalans. Lesa meira

Njarðarskildinum úthlutað

Icewear Magasín fékk Njarðarskjöldinn, hvatningarverðlaun til ferðamannaverslana í Reykjavík, sem FA og fleiri aðilar úthluta. Lesa meira

Tollstjóri breytti verklagi

FA gagnrýndi að fyrirtæki ættu inni háar fjárhæðir í áfengisgjaldi hjá ríkinu vegna seinagangs tollstjóra við að farga óseljanlegu áfengi. Tollstjóri brást við með breyttu verklagi. Lesa meira

Óþægindi vegna vetrarfría

Um helmingur aðildarfyrirtækja FA varð fyrir óþægindum vegna vetrarfría í skólum.  Lesa meira

Áfengisfrumvarpið lagaðist ekkert

FA gagnrýndi endurframlagt frumvarp um frjálsa smásölu áfengis fyrir að ganga of skammt. Gallar á frumvarpinu hefðu ekki verið lagaðir og ekki væri kveðið á um afnám auglýsingabanns á áfengi.  Lesa meira

Gegn lagaboði um styttingu vinnuviku

FA lagðist gegn því að Alþingi stytti vinnuvikuna með lagaboði. Það væri atvinnurekenda og launþega að semja um vinnutíma. Lesa meira

Hefði átt að klára viðræður

Meirihluti fyrirtækja í FA telur að ljúka hefði átt aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Fjórðungur hafði trú á krónunni samkvæmt könnun meðal félagsmanna. Lesa meira

Meirihluti telur ríkið rukka of mikið

Meirihluti aðildarfyrirtækja FA telur gjaldtöku stjórnvalda ekki í samræmi við veitta þjónustu. FA hefur barist fyrir breytingum á eftirlitsgjöldum.  Lesa meira

Ekki eintómir kostir við hækkun iðgjalda

FA hélt vel sóttan fund um lífeyrismál. Þar kom fram að ekki væru eintómir kostir við hærri lífeyrisiðgjöld, sem samið hefur verið um á almennum vinnumarkaði.  Lesa meira

Tvískiptingin gilti út árið

FA náði því fram að Alþingi framlengdi út árið tvískiptingu gjalddaga aðflutningsgjalda í tolli. Heimildin féll hins vegar úr gildi um áramót, þrátt fyrir hvatningu FA um að halda henni í lögum. Lesa meira

Óvissan slæm fyrir atvinnulífið

FA hvatti til þess að kosningar yrðu geymdar til hausts og þingið myndi ljúka málum sem vörðuðu atvinnulífið miklu. Stjórnmálaóvissan vegna Panama-skjalanna skaðaði orðspor Íslandsð. Lesa meira

FA tók þátt í sjávarútvegssýningunni í Brussel

Eins og undanfarin ár tók FA þátt í alþjóðlegu sjávarútvegssýningunni í Brussel og stóð fyrir beinu leiguflugi ásamt Wow Air. Skipta þurfti um flugvöll vegna hryðjuverkaárásar á Zaventem-flugvöll, en sýningin gekk vel fyrir sig. Lesa meira 

Flöskuháls hjá Samgöngustofu veldur tjóni

FA þrýsti á Samgöngustofu að bæta úr seinagangi við forskráningu notaðra bíla sem fluttir eru til landsins, m.a. á vegum bílaleiga. Tafirnar valda fyrirtækjum tjóni. Lesa meira

Indland land tækifæranna

Áhugaverð erindi voru flutt á aðalfundi Íslensk-indverska viðskiptaráðsins, sem FA hýsir og rekur. Lesa meira

Aðhald með Evrópustefnu

FA hefur undanfarin ár þrýst á stjórnvöld að bæta innleiðingu EES-reglna til að tryggja einsleitt viðskipta- og samkeppnisumhverfi og forðast dýran málarekstur fyrir EFTA-dómstólnum. Lesa meira

Batinn hugsanlega tímabundinn

Félagsmenn FA höfðu mikinn áhuga á fyrsta félagsfundi vetrarins, þar sem aðalhagfræðingur Seðlabankans fór yfir stöðu og horfur í efnahagsmálum. Lesa meira

Úrskurður Kjararáðs óheppilegt innlegg

FA taldi úrskurð Kjararáðs um laun þingmanna, ráðherra og forseta óheppilegt innlegg í viðkvæma stöðu á vinnumarkaðnum. Lesa meira

Tollalækkun um áramót

FA hvatti félagsmenn til að skila til neytenda lækkun á tollum sem tók gildi í ársbyrjun 2017. Lesa meira